Vyjadřovací portál Žádost o vyjádření

Informace pro vyjádření

Vážený žadateli,

Pro jakoukoli stavební činnost v oblasti našeho působení potřebujete naše vyjádření k Vaší stavbě ve vztahu k námi provozované vodohospodářské infrastruktuře (VHI), která má stanovena ochranná pásma dle platné legislativy a platných rozhodnutí.

Vyjadřovací portál společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. Vám umožní podat žádost o vyjádření k existenci sítí, vyjádření k projektové dokumentaci stavby apod.

Doporučujeme Vám provést registraci, získáte tak kontrolu nad vašimi žádostmi a ušetříte čas při opakovaném vyplňování. Pokud žádáte o vyjádření ke stavbě, ke které jsme se již v minulosti vyjadřovali, připravte si číslo tohoto vyjádření. V následných krocích bude potřeba toto číslo zadat. Vyjádření není zpracováváno plně automaticky, obdržíte jej během několika dní až týdnů v závislosti na složitosti stavby.

Trasy vedení VHI v mapových podkladech ve správě společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. jsou pouze informativní. K upřesnění polohy je nutno kontaktovat pracovníka, který je uveden ve vyjádření a který, na základě objednávky, sítě vytyčí na místě.

Upozorňujeme, že pouhé vyjádření k existenci podzemních sítí NELZE použít pro realizaci nové stavby, rekonstrukci stavby nebo změny polohy stávajícího zařízení. Toto vyjádření není také možné použít pro jednání s orgány státní správy ve věcech územního plánování a stavebního řádu (např. územní řízení, stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby atd)

K žádosti o vyjádření k PD si připravte přílohy (nejlépe ve formátu PDF) v odpovídajícím rozsahu. Maximální počet příloh je 5, ve velikosti do 10 MB jednotlivě.

Formulář obsahuje 5 po sobě jdoucích stran. Vždy je zvýrazněna aktuálně používaná strana. Pro přecházení mezi jednotlivými stranami slouží políčko „Následující krok“. V každém kroku je možno použít instalované nápovědy „i“. Podporované prohlížeče jsou: Internet Explorer (10 a vyšší verze), Google Chrome a Mozilla Firefox. Vyjádření Vám bude zasláno elektronickou formou na emailovou adresu zadanou v žádosti.

Případné dotazy Vám rádi zodpovíme prostřednictvím e-mailové adresy info@vakjes.cz.

Zvolte jazyk

Česky Slovenský English